Usługi Dodatkowe

Rozwój oprogramowania

Rozwój oprogramowania

Kluczowym elementem utrzymania wysokiej efektywności operacyjnej przedsiębiorstw jest tworzenie spersonalizowanego oprogramowania, spełniającego specyficzne potrzeby branżowe bądź wymogi biznesowe klienta. core3 specjalizuje się we wdrażaniu oraz bieżącym rozwoju systemów IT. Pełnimy także rolę integratora oraz doradcy technologicznego.

Fundamentalnym elementem prowadzenia projektu przez core3 jest poznanie motywatorów biznesowych oraz identyfikacja rzeczywistych celów projektu. Pozwoli to na lepsze zrozumienie otoczenia biznesowego, specyfiki klienta oraz identyfikację szans i ryzyk. Takie przygotowanie pozwala na opracowanie rozwiązania pasującego do kontekstu, realizującego cele biznesowe i spójnego z architekturą IT klienta.

Outsourcing & Outtasking

Outsourcing & Outtasking

Największą wartością, którą zyskują nasi klienci dzięki współpracy z core3 jest umożliwienie skupienia się na sednie swojej działalności poprzez delegację zadań przy jednoczesnym zapewnieniu uzyskania rezultatów zadań na najwyższym poziomie. Profesjonaliści core3 z łatwością odnajdują swoje miejsce współpracując w zespołach klienta lub będąc częścią dedykowanego zespołu core3.

Z powodzeniem realizujemy outtasking całych strumieni projektowych, będących częścią większych projektów lub programów. Doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat, w licznych branżach, metodykach oraz poprzez udział na różnych etapach projektów umożliwia szybką adaptację do otoczenia, co pozwala w pełni realizować powierzone zadania już od pierwszego dnia współpracy. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie potrzeb i wymagań klienta. Do modelu współpracy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wymagane aspekty organizacyjne i zarządcze.

Wsparcie i utrzymanie

Wsparcie i utrzymanie

Świadczymy usługi zarówno wsparcia administracyjnego (2 linia wsparcia) jak i technicznego (3 linia wsparcia) systemów IT w trybie 24/7/365. SLA wymagane od nas odzwierciedla potrzeby użytkowników końcowych oraz znacząco wpływa na wizerunek całej firmy dlatego też zapewnienie najwyższej jakości wsparcia jest dla nas szczególnie ważne.

Stawiamy na proaktywność. Pozwala nam to zidentyfikować i naprawić problemy zanim jeszcze ich skutki zostaną zauważone przez klientów. Podczas świadczenia usług aktywnie śledzimy najnowsze trendy i rozwiązania. Uważamy że wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych jest kluczowym elementem utrzymania efektywności i wydajności operacyjnej.

Case Study

Operator telekomunikacyjny

Utrzymanie platformy oprogramowania pośredniczącego

Włoski operator telekomunikacyjny wybrała firmę Klienta core3 na partnera w zakresie zarządzania operacjami terenowymi stacjonarnych i ruchomych sieci dostępowych i transmisyjnych operatora, jak również głównych węzłów stacjonarnych sieci. Projekt dotyczył utrzymania platformy oprogramowania pośredniczącego umożliwiającego integrację włoskiego operatora w środowisku MSDP Klienta. Konsultanci core3 pełnili funkcje analityków, programistów i kierowników zespołów. Prace obejmowały wsparcie drugiego i trzeciego rzędu, utrzymanie w trybie 24/7/365, analizę i rozwiązywanie problemów i incydentów, zarządzanie awariami systemu, wdrażanie i utrzymywanie narzędzi do zdalnego zarządzania i monitorowania alarmów oraz przygotowywanie dokumentacji i prezentacja raportów z postępów dla klientów.

Operator telekomunikacyjny

Utrzymanie VC

Największy w Polsce program outsourcingowy dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych. Utworzono 3 domeny (BSS, OSS i Mobile). Dla każdej części wybrano jednego dostawcę odpowiedzialnego za utrzymanie (3 linia), rozwój, analizę systemu i opcjonalnie architekturę rozwiązań. Każdy dostawca był zobowiązany dostarczyć Klientowi kompleksowe rozwiązanie obejmujące wewnętrzne zarządzanie projektem i wersjami. Wszystkie systemy utrzymywane przez naszego Klienta jako dostawcę zostały podzielone na cztery domeny, tj.: CRM, billing, sprzedaż i integracja. Po przekształceniu nasi administratorzy są odpowiedzialni zarówno za przekazywanie fachowej wiedzy w charakterze wsparcia 2 i 3 linii oraz zapewnienie dostępności systemu w trybie 24/7/365. Administratorzy core3 nie tylko stanowili fundament tworzonych zespołów, ale także zostali wybrani na liderów jednego z czterech zespołów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu byli w stanie stworzyć efektywne ramy dla zdobywania wiedzy. Co więcej, nasz zespół jest traktowany przez Klienta jako swego rodzaju zespół-jako-usługa.

Chcesz dowiedziećsię więcej?

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami