DATA ANALYTICS

Pozwól swoim danym pracować dla Ciebie

Fundamentem współczesnej efektywności jest oparcie decyzji na danych. Wobec zmiennego i dynamicznego otoczenia, informacje zgromadzone w przedsiębiorstwie mają unikatowy potencjał. To drzemiąca wiedza, czekająca na odkrycie.

Bez względu, czy pytania dotyczą strategicznych decyzji firmy stawianych na szczeblu kadry zarządzającej, codziennych dylematów operacyjnych, aktualnego i przewidywanego zachowania mierników efektywności, pozwól danym, które masz pod ręką podjąć najlepsze z możliwych decyzji.

Fachowa analiza danych jest również najtańszym i najszybszym sposobem sprawdzenia hipotez. Dzięki precyzyjnemu modelowaniu i możliwości weryfikacji przewidywań w czasie rzeczywistym, na podstawie napływających faktów, data analytics pozwala natychmiast skorygować hipotezy.

Pominięcie potencjału informacji w bieżących działaniach równoznaczne jest z zaprzepaszczeniem przewagi. Bezużyteczne dane, jeśli nadana im zostanie właściwa struktura, mogą stanowić bezcenny produkt. Wystarczy tylko pozwolić mu zaistnieć na rynku. 

Przekrój przez usługi

ZAAWANSOWANA ANALITYKA

ZAAWANSOWANA ANALITYKA

We współczesnym świecie istotą wielu biznesów jest postawienie kluczowego pytania. Nawet jeśli uda się na nie znaleźć odpowiedź to jest ona poprawna tylko tak długo jak długo dane, na których jest oparta pozostają aktualne. Przewagę konkurencyjną stanowi umiejętność znajdowania odpowiedzi na bieżąco, a narzędzi do tego dostarcza data analytics.

WDROŻENIE ANALITYKI DANYCH

WDROŻENIE ANALITYKI DANYCH

Dokładnie zaprojektowana strategia ma szansę udowodnić swoją wartość tylko poprzez zaimplementowane procesy i uruchomione narzędzia. Konsultanci core3 to także doświadczeni deweloperzy, którzy w wielu przedsiębiorstwach dowiedli znaczenia analityki danych w codziennym zastosowaniu.

UCZENIE MASZYNOWE I AUTOMATYZACJA

UCZENIE MASZYNOWE I AUTOMATYZACJA

Unikatowa wiedza biznesowa znajdująca się w przedsiębiorstwie może zostać wsparta najnowszymi osiągnięciami z dziedziny automatyzacji procesów biznesowych i automatycznego podejmowania decyzji. Dzięki temu reakcje na czynniki zewnętrzne mogą zostać wdrożone w kilka sekund, a żmudne, błędogenne procesy mogą być realizowane bez zakłóceń.

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykorzystanie pełni potencjału płynącego z analizy ogromnych zbiorów danych wymaga zręcznego połączenia wielu źródeł informacji, biegłości w budowaniu modeli analitycznych i odwagi aby na zbudowanym w ten sposób fundamencie oprzeć strategiczną działalność firmy. W dwóch pierwszych wymiarach core3 posiada ekspercką wiedze i doświadczenie. Ostatni ruch jest po stronie naszych klientów.

WIZUALIZACJA DANYCH

WIZUALIZACJA DANYCH

Jeśli jeden obraz może opowiedzieć całą historię, jaki potencjał drzemie w szybko zmiennych danych, które można wizualizować, w mgnieniu oka?

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI

W świecie rozproszonej informacji płynącej wieloma strumieniami analityka big data może być jedynym sposobem wykrycia zależności bądź anomalii i podjęcie działań na czas. Dane wrażliwe znajdują się obecnie w centrum uwagi każdego dojrzałego przedsiębiorstwa. Konsekwencje pozostawienia danych bez nadzoru stanowią ryzyko związane z regulacjami prawnymi.

ARCHITEKTURA DANYCH

ARCHITEKTURA DANYCH

Szybko zmienne, ogromne zbiory danych potrzebują wydajnych rozwiązań wspierających magazynowanie i odpowiedni dostęp do danych. Wybór rozwiązań technicznych właściwych dla konkretnych potrzeb to dziedzina, w której core3 wielokrotnie wspierało swoich klientów.

Kolejne etapy projektowe

 • 1

  POZNANIE I DEFINIOWANIE

  Pierwsze spotkanie to czas na postawienie właściwych pytań i określenie kontekstu stojącego za nimi. Każdy klient jest dla nas unikalny, dlatego na tym etapie, zamiast proponować gotowe rozwiązania, naszą uwagę poświęcamy na zrozumienie postawionego zadania. To kluczowe, bo stanowić będzie punkt odniesienia dla wartości, którą wniesiemy.

 • 2

  BUDOWANIE ROZWIĄZANIA

  Na tym etapie zaczniemy przygotowywać modele i opracowywać rozwiązanie. Nie znaczy to, że spotkamy się ponownie dopiero przy wdrożeniu. Zakładamy częsty kontakt, a zanim przedstawimy skończony produkt, kilkukrotnie, na wczesnym etapie, będziemy potwierdzać poprawność przyjętego kierunku. Iteracyjne dostarczanie rozwiązania pomoże zbudować wzajemne zaufanie.

 • 3

  WDROŻENIE

  Etap implementacji zaczyna się od rekomendacji koniecznego środowiska pozwalającego w pełni wykorzystać korzyści big data. Konsultanci core3 z chęcią dzielą się swoim doświadczeniem w trakcie szkoleń i wdrożeń testowych. Na życzenie klienta świadczymy usługi utrzymania w okresie stabilizacji i później.

 • 4

  ANALIZA I DOSTOSOWANIE

  Część naszej pracy to także ewaluacja dostarczonego rozwiązania. Odpowiedzi na postawione na pierwszym etapie pytania możemy teraz wspólnie ocenić. Jesteśmy przekonani, że skutecznym sposobem oceny jest oparcie jej na SLA zaprojektowanym w zgodzie z celami biznesowymi naszych klientów. Takie podejście otwiera drogę do rekomendacji usprawnień w dostarczonym rozwiązaniu lub rekomendacji ekspansji na kolejne obszary, w których nasi klienci mogą zdobywać dalszą przewagę.

Produkty

 • Big Data User Experience & Networking Analysis

  Big Data User Experience & Networking Analysis

  Produkt core3 wspierający identyfikację zakłóceń w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych wynikających ze słabej jakości sieci. Rozwiązanie w całości oparte na zaawansowanych technikach analizy danych i od wielu lat pokazujące swoją wartość w codziennym zastosowaniu. Do dostarczenia wartości wykorzystujemy alerty sieciowe oraz dane o zachowaniu użytkowników.

 • ETL Solution

  ETL Solution

  Wyzwania wobec raportowania i analizy danych pojawiające się obecnie to połączenie informacji z różnych źródeł w jednym miejscu, w sposób umożliwiający elastyczną analizę. Produkt core3 jest narzędziem umożliwiającym zaadresowanie powyższych wyzwań. Niezależnie od technologii i stopnia przetworzenia danych, mogą one zostać przekazane do hurtowni w postaci surowej lub zagregowanej.

Technologie

  • Storage
  • ETL
  • Integration
  • BI
  • Real-time
  • Machine Learning
  • Advanced Analytics
  • Search / NoSQL
CLOUD DATA PLATFORM snowflake

Case Study

Operator Telekomunikacyjny

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMIE HADOOP – PROCES BIZNESOWY 10X

Mając do dyspozycji platformę Hadoop, Klient zmigrował szereg aplikacji z innych platform na Hadoop. Następnie zdecydował się zacząć wykorzystać w firmie dużą ilość danych pochodzących z innych systemów. Korzystając z platformy Hadoop, Klient rozpoczął wdrażanie projektów mających na celu przechowywanie i analizę tych danych w celu poszerzenia informacji o swoich klientach. Na podstawie tych informacji Klient chce dostosować swoją strategię marketingową i strategię obsługi klienta, wykorzystać nowo zdobytą, dogłębną wiedzę na temat wydajności sieci oraz reagować na wszelkie pojawiające się problemy zanim wywrą wpływ na działalność firmy.

 • ETL
  ETL
 • Storage
  Storage
 • Real Time
  Real Time
 • Integration
  Integration

Globalny operator telekomunikacyjny

centrum wzbogacania danych

Klient potrzebował globalnego rozwiązania do zapewnienia elastycznych i bezpiecznych sposobów dodawania źródeł danych do wykorzystania w środowiskach Hadoop. Przyczyną tej zmiany była potrzeba podniesienia świadomości o decyzjach klientów końcowych motywowanych czynnikami zewnętrznymi takimi jak pogoda, wydarzenia, programy telewizyjne itp. Klient oczekuje, że wzbogacone dane mogą być przydatne do dodatkowego cross-sell i sprzedaży droższych produktów obecnym klientom, dopasowania reklam partnerskich oraz optymalizacji sieci i obsługi klienta.

 • Storage
  Storage
 • Integration
  Integration
 • Real Time
  Real Time
 • Machine Learning
  Machine Learning

Grupa medialna

Prognozy internetowe

Klient odkrył potencjalne źródło utraty przychodów z kampanii reklam internetowych. Przyczyną utraty przychodu, był brak możliwości kontroli i optymalizacji obciążenia silosów sprzedażowych. Braki te przekładały się bezpośrednio na straty oraz wywoływały problemy z planowaniem przyszłych kampanii a ponadto, uniemożliwiał Klientowi uzyskanie informacji o faktycznej liczbie emisji reklam w różnych silosach. core3 był odpowiedzialny za zbudowanie rozwiązania, które raz dziennie generuje raport emisji reklam i zapisuje go na klasterze hadoopowym. Dodatkowo aplikacja wykorzystuje mechanizm przewidywania i przechowuje prognozy dla każdego rodzaju produktu. Prognozy i raporty mogą być wykorzystane do dokładniejszego planowania przestrzeni reklamowej, a także do kontrolowania bieżącego wykorzystania przestrzeni reklamowej.

 • ETL
  ETL
 • Storage
  Storage
 • Integration
  Integration
 • BI
  BI
 • Advanced Analytics
  Advanced Analytics

Bank polski

Projekt platformy Hadoop

Klient chciał stworzyć klaster Hadoop, który zastąpiłby część funkcjonalności realizowanych dotychczas w systemie DWH oraz wprowadziłby bazę infrastrukturalną pod analizę opartą na uczeniu maszynowym wraz ze strumieniową transmisją danych w czasie rzeczywistym. Konsultanci core3 byli częścią zespołu architektury, który zaprojektował klaster hadoopowy.

 • ETL
  ETL
 • Storage
  Storage
 • Integration
  Integration
 • Real Time
  Real Time
 • BI
  BI
 • Advanced Analytics
  Advanced Analytics

Operator telekomunikacyjny

Automatyzacja marketingu

Celem Klienta było wprowadzenie procesów automatyki marketingowej w swojej firmie. Klient pragnął wykorzystać i spieniężyć istniejące dane w celu opracowania i wdrożenia algorytmów segmentacji klientów oraz mieć możliwość realizacji kampanii marketingowych w zakresie sprzedaży krzyżowej i sprzedaży droższych produktów obecnym klientom w celu zwiększenia przychodów firmy i zmniejszenia wskaźnika odpływu klientów poprzez wprowadzenie dedykowanych kampanii przeciwdziałających utracie klienta.

 • ETL
  ETL
 • Integration
  Integration
 • Advanced Analytics
  Advanced Analytics

Grupa medialna

Prognozy oglądalności telewizyjnej

Klient odkrył potencjalne źródło utraty przychodów z kampanii reklam telewizyjnych. Przyczyną potencjalnej utraty przychodów była niska jakość i niska częstotliwość aktualizacji prognoz oglądalności bloków reklamowych (GRP). Brak prawidłowych prognoz spowodował problemy ze sprzedażą i planowaniem przyszłych kampanii reklamowych oraz określeniem efektywnej pojemności przestrzeni reklamowej. core3 był odpowiedzialny za zbudowanie koncepcji rozwiązania opartego na analizie danych historycznych do przewidywania oglądalności.

 • ETL
  ETL
 • Storage
  Storage
 • Integration
  Integration
 • Machine Learning
  Machine Learning
 • BI
  BI
 • Advanced Analytics
  Advanced Analytics
Chcesz dowiedziećsię więcej?

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami