WEB & MOBILITY

Wykorzystaj w pełni potencjał technologii mobilnych

Takie cechy urządzeń mobilnych jak: łatwość integracji, niski koszt, uniwersalność tworzenia oprogramowania, a przede wszystkim poręczność, sprawiły, że smartfony stały się podstawowym narzędziem pracy w wielu dziedzinach. Z pomocą dostępnych w kieszeni, przenośnych komputerów, podniosła się efektywność kurierów, inżynierów budowlanych, magazynierów i osób biorących udział w łańcuchu dostaw.

Najlepiej świadczą o tym liczby: według MarketWatch, wartość rynku urządzeń mobilnych ma wzrosnąć do 73,3 mld dolarów do 2021 roku; skrócenie często powtarzanego, przez wielu pracowników procesu o kilka minut może prowadzić do znaczącego wzrostu produktywności; według IDC, wydatki związane z urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwach, do 2021, przekroczą 1,7 trylion dolarów. core3, na podstawie wieloletniego doświadczenia, proponuje szeroki zakres usług. Fundamentem współpracy jest doprecyzowanie możliwych rozwiązań i wybranie tego, które zapewni największą elastyczność i w krótkim czasie pozwoli ocenić rezultaty. Największą satysfakcje daje nam możliwość zrealizowania projektu kompleksowo. Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy wymagań.

Dzięki temu, przygotowane aplikacje mobilne w pełni odpowiadają potrzebom klienta. Ważnym aspektem jest również aby dostarczany produkt był zgodny z politykami bezpieczeństwa obowiązującymi w organizacji. Jesteśmy pewni najwyższej jakości naszych rozwiązań. Dbamy o proces testów oraz utrzymania gotowego oprogramowania. Sprawdzone metody zarządzania wdrożeniami zarówno na wewnętrzny rynek klienta oraz do Internetu (sklepy Google Play i App Store) pozwalają zapewnić oczekiwaną dynamikę cyklu życia aplikacji.

Wiele godzin poświęciliśmy na implementację rozwiązań innowacyjnych, takich, które były i są naszym oczkiem w głowie. Śmiało możemy określić się mianem specjalistów w zakresie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Z powodzeniem wdrażaliśmy projekty hybrydowe (w oparciu o HTML5) oraz oparte o technologie Vuforia, ARKit, ARCore i silnik graficzny Unity. core3 jest również doświadczonym partnerem we wdrażaniu rozwiązań na platformy iOS i Android w dużych przedsiębiorstwach, które swoją działalność prowadzą w wielu obszarach biznesowych i w różnych krajach.

Przekrój przez usługi

BUDOWANIE STRATEGII

BUDOWANIE STRATEGII

Pomagamy klientom podjąć decyzję co do roli urządzeń mobilnych w organizacji, a także ścieżki dojścia do wyznaczonego celu.

ANALIZA WYMAGAŃ

ANALIZA WYMAGAŃ

Poprzez cykl warsztatów i głębokie zrozumienie charakterystyki pracy klientów precyzyjnie określamy potrzeby względem projektowanych rozwiązań.

PROJEKTOWANIE INTERFEJSU

PROJEKTOWANIE INTERFEJSU

Wcześnie rozpoczęty, iteracyjny proces przyjmowanych założeń pozwala dostarczyć wysoce użyteczny i dopasowany do potrzeb użytkownika interfejs.

BUDOWANIE APLIKACJI

BUDOWANIE APLIKACJI

Na bieżąco konsultujemy kolejne etapy projektu, aby mieć pewność, że idziemy we właściwym kierunku. Naszym celem jest realizacja zakładanych funkcjonalności z zachowaniem pełnej integracji z istniejącymi już systemami Klienta.

ZARZĄDZANIE APLIKACJĄ PO WDROŻENIU

ZARZĄDZANIE APLIKACJĄ PO WDROŻENIU

Dla aplikacji dostępnych w Internecie to standard, ale również te dystrybuowane w wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa, wymagają administracji. Zadania, które realizujemy w ramach tej usługi to typowe prace utrzymaniowe, a ponadto, bieżąca, oparta na fachowych metrykach, analiza zachowania użytkowników w aplikacji.

Branże

WIADOMOŚCI I MEDIA

Nic tak nie przyzwyczaja do konsumowania treści jak jej dostępność niezależnie od czasu i miejsca. Dlatego użytkownicy sięgają po aplikacje dostarczające zawsze aktualny przekaz. Jednocześnie zachowania i zainteresowania odbiorców są informacjami o dużym potencjale do monetyzacji.

LOGISTYKA

W tej branży urządzenia przenośne od wielu lat udowadniają swoją przydatność w całym procesie: od odebrania przesyłki, przez procesy magazynowe, aż po przekazanie do adresata. Większość rozwiązań to archaiczne systemy dostarczane przez wąskie grono specjalistów, na urządzeniach, którym brak wielu współczesnych funkcjonalności. Migracja na otwarte, powszechnie stosowane rozwiązania mobilne pozwala na znaczący skok i oparcie kluczowych procesów o najnowsze i najbardziej sprawdzone systemy oraz technologie.

ECOMMERCE

Ponad jedna trzecia zakupów w Internecie realizowana jest z wykorzystaniem smartfonów. Pozwól Twoim klientom robić zakupy tam, gdzie mają na to ochotę. Aby dać im tę możliwość niezbędne jest wdrożenie efektownego i intuicyjnego interfejsu udostępniającego w lekkiej formie komplet funkcjonalności.

Corporate Mobility Framework

Produkty

Już dzisiaj, aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami, odruchowo sięgamy po urządzenie mobilne. Jest dostępne pod ręką, połączone z Internetem i stało się naturalnym interfejsem, przez który przyswajamy pilne i kluczowe dane. Dane wewnętrzne to podstawa działalności nie tylko managerów wysokiego szczebla, działów sprzedaży, ale również pracowników operacyjnych wykonujących zadania w terenie, u klienta. Najświeższe informacje są więc podstawą działalności, a odpowiedzialne zarządzanie dostępem do nich – koniecznością. Rozwiązaniem core3 w tym zakresie jest model przygotowany z myślą o efektownej i intuicyjnej warstwie prezentacji danych oraz łatwym dostępie do nich. Pozwala to na ustandaryzowanie sposobu dostępu do systemów korporacyjnych bez utraty zwinności.

Kluczowe funkcjonalności

 • Integracja z dowolnymi, istniejącymi w organizacji systemami. Część danych dostępnych jest w przystępnych interfejsach, wszystkie pozostałe mogą zostać łatwo połączone dzięki sprawdzonym w praktyce konektorom.
 • Elastyczny model pozwalający na łączenie dowolnych danych dostępnych w organizacji w projekty i budowanie w ten sposób kolejnych poziomów architektury informacji.
 • Wieloplatformowe rozwiązanie wykorzystujące najlepsze wzorce i praktyki podnoszące poziom bezpieczeństwa na urządzeniach iOS i Android. Użycie frameworku core3 pozwala na sprawną integrację z zewnętrznymi komponentami.
 • Obsługa autoryzacji, uwierzytelniania i zestawiania połączenia dostępne “od ręki” i potwierdzone implementacjami w działających na co dzień rozwiązaniach.
 • Wykorzystanie skalowalnych technologii pozwalające zachować zwinność rozwiązania i łatwość adaptacji do nowego otoczenia biznesowego.
 • Modułowa implementacja wspierająca proces równoległego rozwoju przez wielu dostawców w tym samym czasie.

Korzyści

 • Koncentracja na warstwie biznesowej dzięki zapewnieniu ram technologicznych. Rozwój systemu może być skupiony na funkcjonalnościach biznesowych.
 • Skrócenie czasu implementacji poprzez uniknięcie czasochłonnych integracji oraz powtórne użycie gotowych komponentów.
 • Łatwość startu nowych projektów w oparciu o intuicyjny interfejs kreatora.
 • Zmniejszone ryzyko projektowe dzięki wykorzystaniu standaryzacji kluczowych komponentów i wykorzystaniu najlepszych praktyk.
 • Bezpieczeństwo rozwiązania oparte na sprawdzonych, ogólnoświatowych standardach.

Technologie

 • Native
 • Hybrid
 • Continuous Integration
 • Test automation & code quality
 • Advanced platforms and data analytics
 • New technologies

Case Study

Logistyka

aplikacja dla kurierów sezonowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, jak również mając na uwadze aktualne trendy rynkowe, Klient zdecydowało o wdrożeniu nowego rozwiązania dla obsługi przesyłek w okresie wzmożonego wzrostu zamawianych usług (okres świąteczny). Dodatkowym celem była modernizacja strony wizualnej oraz dodanie nowych technologii i funkcjonalności dla urządzeń wykorzystywanych przez kurierów (rozwiązania palmtopowe dla smartfonów). Dzięki nowej aplikacji Klient w pełni zautomatyzował procesy zbierania dokumentacji, który dotychczas odbywała się w formie papierowej. Ponadto obsługa systemowa zatrudniania pracowników sezonowych jest zintegrowana z systemami dokumentującymi ich prace i pozwala na precyzyjny nadzór nad przebiegiem prac w czasie rzeczywistym. Wdrożenie aplikacji ogranicza nakłady na infrastrukturę przez wdrożenie modelu BYOD (Bring-your-own-device). Zamiast dedykowanych kosztownych urządzeń kurierskich używany może być prywatny telefon kuriera. Projekt jest realizowany ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych oraz innych wrażliwych danych organizacji. Konsultanci core3 byli zaangażowani we wszystkie etapy realizacji projektu, od developmentu, wsparcia w analizie po decyzje dotyczące High-Level Designu oraz utrzymanie aplikacji.

Usługi konsularne

platforma komunikacyjna

Pilotażowy program mobilny dla usług konsularnych wprowadza nową jakość w komunikacji pomiędzy obywatelami i osobami niemającymi obywatelstwa w zakresie wszystkich potrzeb i zapytań konsularnych. Jego celem było zapewnienie użytkownikom najbardziej aktualnych danych w intuicyjnym interfejsie przy zachowaniu w 100% elastycznej struktury aplikacji, zarządzanej przez wykonany na zamówienie system CMS.

Operator telekomunikacyjny

platforma mobilności

Celem projektu było umożliwienie dostępu do środowiska Klienta na urządzeniach mobilnych. Pierwszym etapem tej inicjatywy było stworzenie mobilnego systemu raportowania w celu zademonstrowania możliwości uzyskiwania dostępu oraz prezentacji raportów Business Intelligence na urządzeniach mobilnych z zapewnieniem świetnego UX. Konsultanci core3 byli odpowiedzialni za stworzenie koncepcji wysokiego szczebla i wdrażanie platformy mobilności, w tym serwera mobilności z API dla systemów zewnętrznych takich jak SAP BI oraz integracja z Active Directory firmy Klienta wykorzystywanym do uwierzytelniania zgodnie z normami bezpieczeństwa Klienta. Zakres obejmował również stworzenie zestaw bibliotek na systemy Android i iOS, obsługujących zdalne uwierzytelnianie i bezpieczne połączenie.

Grupa medialna

projekty UX + UI

Klient oczekiwał optymalizacji UX i przeprojektowania graficznego interfejsu użytkownika w celu zwiększenia efektywności korzystania z aplikacji internetowej oraz zapewnienia lepszej widoczności oraz funkcji z zakresu raportowania. Zespół core3 był odpowiedzialny za opracowanie pełnego projektu wraz z RWD HTML z wykorzystaniem skryptów JS i AngularJS dla 3 aplikacji internetowych służących do sprzedaży treści video (surowce), zarządzania kampaniami sprzedaży reklam internetowych oraz ich optymalizacji oraz rezerwacji kampanii reklam internetowych.

Firma deweloperska

rzeczywistość rozszerzona (AR)

Klient poszukiwał możliwości rozbudowy treści dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej prasy (magazynów) oraz udzielania swoim klientom dodatkowych informacji na platformie mobilnej. Jednocześnie Klient poszukiwał atrakcyjnej wizualnie i innowacyjnej formy prezentacji opartej na technologii rzeczywistości rozszerzonej.

Chcesz dowiedziećsię więcej?

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami